Styret

Kontakt detaljer for medlemmer i styret i NMK Trondhjem.

Har du noen spørsmål vedr. sportslige ting, så ta gjerne konakt med en av våre grenkontakter

I og med at alle bedriver sine verv på fritiden så ønsker vi at alle henvendelser skjer skriftlig via mail :) Hvis du trenger kontakt pr. tlf så gi beskjed om det i mailen så fikser vi det ;)

Nr. Navn Stilling Mobil
1 Jørgen Bye Leder
2 Tore Dahle Nestleder
3 Tore Ruud Kasserer
4 Liv Jorid Størseth Styremedlem - Ansvarlig politiattester
5 Ola Rygg Styremedlem