Våre aktiviteter PDF Skriv ut E-post
torsdag 31. juli 2008 19:37

Under denne fliken, finner du linker til hovedområdene innenfor NMK Trondhjem.
Disse har hovedprioritet pr. i dag, da det er flest utøvere i disse grenene.

Det er ønskelig med flere til å drive fram aktivitet i de grenene som det i dag er noe lav aktivitet i.
Ta kontakt med noen i styret å meld din interesse for å hjelpe til.